Wepco’s mekanikere har over 30 års erfaring med service- og vedlikeholdsarbeid på oljerelatert utstyr.

Hydril har inngått en avtale med Wepco AS hvor Wepco’s mekaniske avdeling gjennomfører reperasjon og vedlikehold av B.O.P Stacks og Annulars. Montasjearbeid utføres også på Sub Sea utstyr og Sealine Connector

Vi utfører også utskifting av deler, maskinering og reperasjon av ventiler.

Da offshore-utstyr skal tåle ekstreme forhold, ikke minst når det gjelder trykk, fortar vi testing av høytykkssystemer, Sub Sea utstyr og forskjellige typer ventiler, bl.a. B.O.P til opptil 22500 PSI i vårt trykktestanlegg.

Wepco har også et stort og variert lager av høytrykksflenser

Mekanisk avdeling gjennomfører også kontroll og vedlikehold av Riser pipe og Adapter Spools.

For avspenning av materiale benyttes Wepco AS varmeovn på 3 x 2,5 x 2,5 m. som gir temperaturer opptil 700°C.

Krankapasitet i mekanisk avdeling er 10 + 40 tonn traverskran.