Wepcos løfteanker er utformet for å plassere guide-poster under vann, samt bringe dem til overflaten.

Løfteankeret kan tilkoples eller frakoples guide-postene ved hjelp av en ROV-manipulator. Løfteankeret er sertifisert for SWL 4 tonns last og passer til enhver guide-post med hull på 76 -80 mm og en intern 90º skulder.

For mer data, se vedlagt brosjyre:  Brosjyre lifting anchor

Kontaktperson for løfteanker:
Kenneth Johannessen
Tlf.: 51 87 77 08
E-post: kjohannessen@wepco.no  eller wepco@wepco.no