Pump in sub er laget i et stykke for å unngå sveising og varmebehandling av materialet.

Dette muliggjør at en kan benytte sterkere og bedre materialer.

For mer informasjon om tenikk og produkt; ta kontakt med

Lars Helge Sande
Tlf.: 51 87 77 14
E-post: lhsande eller wepco@wepco.no