Produkter laget i Wepco’s lokaler som ikke går under normal driftsoppgaver.