Tekniske data for

Mori Seiki SL603 CMC3000 Maskinnr. 007-10