Tekniske data om

MAZAK Integrex 400III Maskinnr. 032-04