Tekniske data for

Mazak IG e500 HII Maskinnr. 034-09