WellConnection Wepco AS – et maskinerings og mekanisk verksted.

WellConnection Wepco AS ble etablert i 1986 og er i dag et moderne og velutstyrt service-verksted med høyt kvalifisert personell. I 2003 flyttet vi inn i nytt bygg like ved Dusavik basen utenfor Stavanger. Bygget er spesialtilpasset vår virksomhet og setter oss i stand til å løse de fleste typer oppdrag innen service, produksjon og vedlikeholdsarbeid av oljerelatert utstyr. Sammen med søsterselskapet vårt WellConnection Norway kan vi tilby “on stop shop” for blant annet drillpipe.

WellConnection Wepco framstår i dag som et av landets mest moderne maskineringsverksteder innenfor lisensgjenging av oljerør og produksjon av pup joints, cross-overs og accessories. Av egenutviklede produkter kan nevnes Guide Wire Anker og Løfte Anker for subsea bransjen. Vi har dessuten lisensavtaler med gjengeprodusentene TenarisHydril, Vam, Grant og API. WellConnection Wepco AS er også den eneste som har fasaliteter for Tenarisblue Dopeless i Norge. 

Velkvalifiserte medarbeidere og en moderne maskinpark gjør oss i stand til å påta oss oppdrag som krever et svært høyt presisjons- og kvalitetsnivå. WellConnection Wepco betjener kunder som stiller store krav til fleksibel produksjon, kort leveringstid og høy kvalitet. Vårt kvalitetssikringssystem er bygget opp for å dekke kravene i NS-EN ISO-9001:2015 samt NS EN ISO 14001 2015

 

WellConnection Wepco AS – STRATEGISK PLATTFORM

Hensikt / “Greater purpose”

Vi leverer lisensgjenger og maskineringstjenester til din portefølje

Forretningsidé

Vi leverer maskineringstjenester og lisensgjenger til våre kunder

Visjon

Norges ledende maskineringsleverandør innen lisensgjenger

Merkeløfte

We make connections

Strategi

Strategisk mål og handlingsplan